ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

Η αγωγιμότητα, το ελεύθερο χλώριο, το pH και η οξειοδοαναγωγή αποτελούν κρίσιμους παράγοντες ελέγχου αναφορικά με τη ποιότητα νερού.

Διαθέτουμε μια πλήρη σειρά οργάνων μέτρησης και έλεγχου, κατάλληλα για κάθε χρήση. Ειδικότερα: