ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ

Το τμήμα χημικής επεξεργασίας νερού, της Advice Watertech, μπορεί να σας προσφέρει μια ασφαλή και υψηλής ποιότητας και τεχνολογίας, υπηρεσία, βασισμένη στις ανάγκες κάθε πελάτη ξεχωριστά.

  • Πρώτες ύλες.
  • Πυριτική άμμος και ενεργός άνθρακας.
  • Ρητίνες αποσκλήρυνσης και απιονισμού.
  • Χημικά προστασίας εγκαταστάσεων ατμού.
  • Χημικά προστασίας μεμβρανών R/O & UF.