ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Το τμήμα της τεχνικής υποστήριξης, με το άριστα καταρτισμένο προσωπικό μας και το διαρκές stock ανταλακτικών που διαθέτουμε στην αποθήκη μας, μπορεί να προσφέρει στους πελάτες μας πλήρη αξιοποίηση της επένδυσης τους. Η υπηρεσία after sales service μπορεί να καλύψει τις ανάγκες συντήρησης των μονάδων μας και να παρέχει κάθε τεχνική βοήθεια.