ΠΛΟΙΑ

  • Πολεμικό Ναυτικό

2 Μονάδες Αφαλάτωσης με Αντίστροφη Όσμωση (R/O) για θαλασσινό νερό, δυναμικότητας 40 m3/ημέρα, σε 2 πλοία του Π.Ν.

  • Εφοπλιστής

1 Μονάδα Αφαλάτωσης με Αντίστροφη Όσμωση (R/O) για θαλασσινό νερό, δυναμικότητας 50 m3/ημέρα.

  • Επιχειρηματίας

2 μονάδες Αφαλάτωσης με Αντίστροφη όσμωση (R/O) για θαλασσινό νερό σε ιδιωτικό πλοίο, δυναμικότητας 14 m3/ημέρα έκαστη.

  • Νιγηρία

Μια μονάδα αφαλάτωσης BW σε CT 40 feet για 1000 M3/DAY. Έξι Μονάδες αφαλάτωσης για θαλασσινό νερό δυναμικότητας 30 μ3/ημέρα έκαστη.

  • Ναυτιλιακή εταιρεία

1 Μονάδα αφαλάτωσης για θαλασσινό νερό δυναμικότητας 5 m3/ημέρα.

  • Ναυτιλιακή εταιρεία

6 Μονάδες αφαλάτωσης για θαλασσινό νερό δυναμικότητας 5 m3/ημέρα, 14 μ3/ημέρα, 14 μ3/ημέρα, 100 μ3/ημέρα έκαστη.