ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

 • Μύκονος

3 Μονάδες Αφαλάτωσης με Αντίστροφη Όσμωση (R/O) για θαλασσινό νερό, δυναμικότητας 100 m3/ημέρα η κάθε μία.

 • Μύκονος

1 Μονάδα Αφαλάτωσης με Αντίστροφη Όσμωση (R/O) για θαλασσινό νερό, δυναμικότητας 75 m3/ημέρα.

 • Μύκονος

1 Μονάδα Αφαλάτωσης με Αντίστροφη Όσμωση (R/O) για θαλασσινό νερό, δυναμικότητας 75 m3/ημέρα.

 • Μύκονος

1 Μονάδα Αφαλάτωσης με Αντίστροφη Όσμωση (R/O) για θαλασσινό νερό, δυναμικότητας 75 m3/ημέρα.

 • Μύκονος

1 Μονάδα Αφαλάτωσης με Αντίστροφη Όσμωση (R/O) για θαλασσινό νερό, δυναμικότητας 150 m3/ημέρα.

 • Σαντορίνη

Ολοκληρωμένο σύστημα επεξεργασίας υφάλμυρου νερού (αποσκλήρυνση κ.τ.λ.) δυναμικότητας 350 m3/ημέρα.

 • Μύκονος

1 Μονάδα Αφαλάτωσης με Αντίστροφη Όσμωση (R/O) για θαλασσινό νερό, δυναμικότητας 250 m3/ημέρα.

 • Ναυτιλιακή Εταιρεία – Σχοινούσα

Ανακατασκευή – «Θεραπεία» 1 Μονάδας Αφαλάτωσης με Αντίστροφη Όσμωση (R/O) για θαλασσινό νερό, δυναμικότητας 100 m3/ημέρα.

 • Μύκονος

1 Μονάδα Αφαλάτωσης με Αντίστροφη Όσμωση (R/O) για θαλασσινό νερό, δυναμικότητας 50 m3/ημέρα.

 • Πολυτελής Κατοικία – Πεταλιοί Ευβοίας

1 Μονάδα Αφαλάτωσης με Αντίστροφη Όσμωση (R/O) για θαλασσινό νερό, δυναμικότητας 75 m3/ημέρα.

 • Πολυτελής Κατοικία – Μύκονος

1 Μονάδα Αφαλάτωσης με Αντίστροφη Όσμωση (R/O) για θαλασσινό νερό, δυναμικότητας 50 m3/ημέρα.

 • ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ Ξενοδοχείο

1 Mονάδα αφαλάτωσης με αντίστροφη όσμωση από υφάλμυρο νερό δυναμικότητας 120 κυβ/ημέρα.

 • KRHTH ξενοδοχείο

1 Μονάδα αφαλάτωσης με αντίστροφη όσμωση από θαλασσινό νερό με ERS δυναμικότητας 150 κυβ/ημέρα.

 • ΚΡΗΤΗ ξενοδοχείο

1 Μονάδα αφαλάτωσης με αντίστροφη όσμωση από υφάλμυρο νερό δυναμικότητας 250 κυβ/ημέρα.

 • ΚΡΗΤΗ ξενοδοχείο

1 Μονάδα αφαλάτωσης με αντίστροφη όσμωση από θαλασσινό νερό δυναμικότητας 250 κυβ/ημέρα.

 • ΚΡΗΤΗ ξενοδοχείο

1 Μονάδα αφαλάτωσης με αντίστροφη όσμωση από υφάλμυρο νερό δυναμικότητας 250 κυβ/ημέρα.

 • ΚΡΗΤΗ ξενοδοχείο

1 Moναδα αφαλάτωσης με αντίστροφη όσμωση από θαλασσινό νερό δυναμικότητας 250 κυβ/ημέρα.

 • ΚΡΗΤΗ ξενοδοχείο

1 Μονάδα αφαλάτωσης με αντίστροφη όσμωση από υφάλμυρο νερό δυναμικότητας 40 κυβ/ημέρα.