ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η Advice WaterTech προσφέρει λύσεις επεξεργασίας βιομηχανικού νερού μέσω των παρακάτω διαδικασιών:

Το πακέτο χημικών προσθέτων της εταιρείας μας συμβάλλει στην αποτελεσματική προστασία των συστημάτων σας και καλύπτουν τις ανάγκες σας.  Πιο συγκεκριμένα:

Χημικά πρόσθετα συστημάτων παραγωγής ατμού / θερμού νερού

 • Αντιδιαβρωτικά & Αντιαποθετικά πρόσθετα προστασίας λεβήτων & ατμογεννητριών
 • Πολυφωσφορικά
 • Πολυκαρβοξυλικά
 • Οργανοφωσφορικά ( Φωσφονικά )
 • Πολυμερή διασπαρτικά & συμπλοκοποιητικά

Αντιδιαβρωτικά πρόσθετα προστασίας γραμμών επιστροφής συμπυκνωμάτων ατμού

 • Δεσμευτικά οξυγόνου
 • Διορθωτικά pH
 • Προστατευτικά δημιουργίας επιφανειακού υμένος
 • Χημικά καθαρισμού λεβήτων, εναλλακτών θερμότητος, εξατμιστήρων, ατμογεννητριών, δικτύων ατμού / νερού

Χημικά Ψυκτικών Συστημάτων Ανοικτής & Κλειστής Ανακυκλοφορίας

 • Αντιαποθετικά & Αντιδιαβρωτικά πρόσθετα προστασίας ψυκτικών πύργων και εναλλακτών θερμότητας
 • Φωσφονικά
 • Πολυκαρβοξυλικά
 • Παρεμποδιστές διάβρωσης κραμάτων χαλκού & σιδήρου

Μικροβιοκτόνα &αλγοκτόνα ανοικτών /κλειστών ψυκτικών συστημάτων, δεξαμενών & δικτύων νερού ή άλλων υγρών

 • Οξειδωτικά βιοκτόνα & δότες χλωρίου
 • Μη οξειδωτικά βιοκτόνα
Κροκκιδωτικά επίπλευσης / καθίζησης

Το άριστα καταρτισμένο προσωπικό μας, προσφέρει στους πελάτες πλήρη αξιοποίηση της επένδυσης τους, ανταποκρινόμενο πλήρως στις σύγχρονες απαιτήσεις τους. Η υπηρεσία after sales service καλύπτει τις ανάγκες συντήρησης των μονάδων μας και παρέχει κάθε εξειδικευμένη τεχνική βοήθεια μετά την πώληση.

Γνωρίζετε εκείνο που ταιριάζει στη δική σας ανάγκη; Επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο +302105593416 ή στο info@advicetech.gr, και το τεχνικό μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει!