ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ

 • Θερμοκήπιο – Κέρκυρα

1 μονάδα αφαλάτωσης με αντίστροφη όσμωση (R/O) για υφάλμυρο νερό ,δυναμικότητας 40 m3/ημέρα συνολική παραγωγή.

 •  Θερμοκήπιο – Αγ. Θεόδωροι

2 μονάδες αφαλάτωσης με αντίστροφη όσμωση (R/O) για υφάλμυρο νερό ,δυναμικότητας 240 m3/ημέρα συνολική παραγωγή.

 •  Θερμοκήπιο – Μαραθώνας

1 μονάδα αφαλάτωσης με αντίστροφη όσμωση (R/O) για υφάλμυρο νερό ,δυναμικότητας 180 m3/ημέρα συνολική παραγωγή.

 •  Θερμοκήπιο – Μαραθώνας

1 μονάδα αφαλάτωσης με αντίστροφη όσμωση (R/O) για υφάλμυρο νερό ,δυναμικότητας 60 m3/ημέρα συνολική παραγωγή.

 •  Θερμοκήπιο – Μαραθώνας

2 μονάδες αφαλάτωσης με αντίστροφη όσμωση (R/O) για υφάλμυρο νερό ,δυναμικότητας 240 m3/ημέρα συνολική παραγωγή.

 •  Θερμοκήπιο – Μαραθώνας

2 μονάδες αφαλάτωσης με αντίστροφη όσμωση (R/O) για υφάλμυρο νερό ,δυναμικότητας 200 m3/ημέρα συνολική παραγωγή.

 •  Θερμοκήπιο – Μέγαρα

1 μονάδα αφαλάτωσης με αντίστροφη όσμωση (R/O) για υφάλμυρο νερό ,δυναμικότητας 120 m3/ημέρα συνολική παραγωγή.

 •  Θερμοκήπιο – Λάρισα

2 μονάδες αφαλάτωσης με αντίστροφη όσμωση (R/O) για υφάλμυρο νερό ,δυναμικότητας 100 m3/ημέρα συνολική παραγωγή.

 •  Θερμοκήπιο – Δόμβραινα

1 μονάδα αφαλάτωσης με αντίστροφη όσμωση (R/O) για υφάλμυρο νερό ,δυναμικότητας 120 m3/ημέρα συνολική παραγωγή.

 •  Θερμοκήπιο – Ιεράπετρα

1 μονάδα αφαλάτωσης με αντίστροφη όσμωση (R/O) για υφάλμυρο νερό ,δυναμικότητας 120 m3/ημέρα συνολική παραγωγή.

 •  Θερμοκήπιο – Ιεράπετρα

1 μονάδα αφαλάτωσης με αντίστροφη όσμωση (R/O) για υφάλμυρο νερό ,δυναμικότητας 120 m3/ημέρα συνολική παραγωγή.

 •  Θερμοκήπιο –Τυμπάκι

1 μονάδα αφαλάτωσης με αντίστροφη όσμωση (R/O) για υφάλμυρο νερό ,δυναμικότητας 120 m3/ημέρα συνολική παραγωγή.

 •  Θερμοκήπιο –Σύρος

1 μονάδα αφαλάτωσης με αντίστροφη όσμωση (R/O) για υφάλμυρο νερό ,δυναμικότητας 120 m3/ημέρα συνολική παραγωγή.

 •  Θερμοκήπιο – Οινόφυτα

1 μονάδα αφαλάτωσης με αντίστροφη όσμωση (R/O) για υφάλμυρο νερό ,δυναμικότητας 30 m3/ημέρα συνολική παραγωγή.