ΗΛΕΚΤΡΟΑΠΙΟΝΙΣΜΟΣ

Ηλεκτροαπιονισμός

Ο ηλεκτροαπιονισμός (electrodeionization) είναι μια ηλεκτροχημική διεργασία απομάκρυνσης ιόντων ή ιοντογενών ουσιών από το νερό ή άλλα υγρά που χρησιμοποιεί ηλεκτρικά ενεργά μέσα (ιοντοανταλλακτικές μεμβράνες και ρητίνες) και ένα ηλεκτρικό δυναμικό για να προκαλέσει μεταφορά ιόντων.
Σε αντίθεση με τον χωρητικό απιονισμό (capacitive deionization) ο ηλεκτροαπιονισμός είναι μια συνεχής διεργασία που δεν απαιτεί εναλλασσόμενα στάδια φόρτισης – εκφόρτισης – έκπλυσης των ηλεκτροδίων.


Η τεχνολογία συνδυάζει
συγχρόνως δύο βασικές διεργασίες: την ηλεκτροδιαπίδυση ή ηλεκτροδιάλυση (electrodialysis) και την ιοντοανταλλαγή αποφεύγοντας το βασικό μειονέκτημα της ηλεκτροδιαπίδυσης λόγω του φαινομένου της πόλωσης συγκέντρωσης (concentration polarization) και εκμεταλλευόμενη το πλεονέκτημα της ιοντοανταλλαγής. Για το λόγο αυτό ορισμένες φορές αναφέρεται και ως ηλεκτροδιαπίδυση πληρωμένης κυψέλης (filled cell electrodialysis).

Ηλεκτροαπιονισμός Οφέλη 

Επιτυγχάνεται η παραγωγή νερού υψηλής καθαρότητας από νερό το οποίο έχει ήδη επεξεργασθεί κατά την αντίστροφη όσμωση ή σε στήλες απιονισμού.

Ενδιαφέρεστε για τον ηλεκτροαπιονισμό; Επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο +302105593416 ή στο info@advicetech.gr και θα σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη λύση που θα καλύψει την ανάγκη σας!