ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ

  • Βιομηχανία αναψυκτικών

Ολοκληρωμένη γραμμή επεξεργασίας νερού δυναμικότητας 1440m3/ημέρα,στην Ρουμανία.

  • Βιομηχανία αλλαντικών

2 μονάδες αφαλάτωσης με αντίστροφη όσμωση (R/O) για υφάλμυρο νερό ,δυναμικότητας 75 m3/ημέρα η κάθε μια.

  • Βιομηχανία χημικών

3 μονάδες αφαλάτωσης με αντίστροφη όσμωση (R/O) για υφάλμυρο νερό ,δυναμικότητας 660m3/ημέρα συνολική παραγωγή.

  • Βιομηχανία χημικών

1 μονάδα αφαλάτωσης με αντίστροφη όσμωση (R/O) για θαλασσινό νερό ,δυναμικότητας 50m3/ημέρα στο Μαρόκο.

  • Βιομηχανία αλουμινίου

Ολοκληρωμένη γραμμή επεξεργασίας νερού δυναμικότητας 200 m3/ημέρα.

  • Πλυντήρια βαρέων οχημάτων

1 μονάδα αφαλάτωσης με αντίστροφη όσμωση (R/O) για υφάλμυρο νερό ,δυναμικότητας 30 m3/ημέρα συνολική παραγωγή.