Αντλίες Grundfos

ΑΝΤΛΙΕΣ GRUNDFOS

Η Grundfos προσφέρει μεγάλη ποικιλία προϊόντων υψηλής ποιότητας για να κάνετε εύκολα και γρήγορα την επιλογή σας, με την οποία θα αξιοποιήσετε στο έπακρο την επένδυσή σας.

Κατηγορίες

Σε μία πολυβάθμια αντλία απευθείας ζεύξης τύπου end-suction, το υγρό ρέει απευθείας μέσα στην πτερωτή και η είσοδος και έξοδος σχηματίζουν μία γωνία 90 ° μεταξύ τους. Κατά κανόνα, οι αντλίες παράγουν υψηλή πίεση αναλογικά με την παροχή, γεγονός που τις καθιστά ιδανικές για πολλές εφαρμογές τόσο στη βιομηχανία όσο και στην ενίσχυση πίεσης νερού γενικότερα.

Οι πολυβάθμιες in-line αντλίες χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις στις οποίες χρειάζεται μεγάλο μανομετρικό ύψος. Διάφορες βαθμίδες πτερωτής συνδέονται σε σειρά και η είσοδος και έξοδος είναι στο ίδιο επίπεδο. Οι πολυβάθμιες in-line αντλίες χρησιμοποιούνται για παροχή νερού, επεξεργασία νερού και σχεδόν οποιαδήποτε άλλη βιομηχανική λύση περιλαμβανομένων εκείνων για διαβρωτικά υγρά

Οι εμβολοφόρες αντλίες της Grundfos βασίζονται στην αρχή του αξονικού εμβόλου σύμφωνα με την οποία πολλά έμβολα λειτουργούν ταυτόχρονα για να δώσουν κίνηση στην αντλία. Διακρίνονται για την ιδιαίτερα ελαφριά και συμπαγή σχεδίασή τους καθώς και από το ότι δίνουν πάντα τον ίδιο όγκο ανά διαδρομή εμβόλου. Αποτελούν την ιδανική επιλογή στις περιπτώσεις που χρειάζεται μία αξιόπιστη και συμπαγής αντλία για μεσαίες και υψηλές πιέσεις.

Οι οριζόντιες πολυβάθμιες αντλίες με διάφορες βαθμίδες πτερωτής συνδεδεμένες σε σειρά είναι ιδανικές για εφαρμογές όπου χρειάζεται μεγάλο μανομετρικό ύψος, όπως ενίσχυση πίεσης και μεταφορά υγρών σε σχεδόν οποιαδήποτε βιομηχανική εφαρμογή.

Η Grundfos διαθέτει πιεστικά συγκροτήματα για νοσοκομεία, κτήρια μεγάλου ύψους, αρδευτικά συστήματα κι άλλες εφαρμογές όπου χρειάζεται σταθερή πίεση ώστε να καλύπτεται η κυμαινόμενη ζήτηση της παροχής νερού.

Οι υποβρύχιες αντλίες ακάθαρτων υδάτων Grundfos είναι σχεδιασμένες ως ερμητικά κλειστές μονάδες που συνδυάζουν μία αντλία και έναν ενσωματωμένο κινητήρα που μπορεί να λειτουργήσουν κάτω από την επιφάνεια των ακάθαρτων υδάτων. Οι υποβρύχιες αντλίες ακάθαρτων υδάτων αποτελούν την ιδανική λύση για μόνιμες εγκαταστάσεις για την αποτελεσματική απομάκρυνση των ακάθαρτων υδάτων από μία ιδιοκτησία είτε από νερό που προέρχεται από πλυντήρια, νεροχύτες και ντουζιέρες ή νερά αποστράγγισης από τον κήπο.